BID’AH KARENA TIDAK DIKERJAKAN NABI

August 6, 2018 at 12:02 am | Posted in Aqidah | Leave a comment

BID’AH KARENA TIDAK DIKERJAKAN NABI

“JIKA RASULULLAH SHALALLAHU ALAIHI WA SALLAM SENGAJA MENINGGALKAN SUATU IBADAH PADAHAL DISANA ADA FAKTOR YANG BISA MENYEBABKAN UNTUK MENGERJAKANNYA ATAU TIDAK ADANYA PENGHALANG DALAM MELAKUKAN AMALAN TERSEBUT, MAKA MENGERJAKAN IBADAH TERSEBUT ADALAH BID’AH”

Ini adalah kaedah ketiga untuk mengenali bid’ah yang merupakan penjabaran dari ushul pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh DR. Muhammad al-Jaizajaaaniy hafizhahullah. Ini masuk kedalam pembahasan sunnah Tarkiyyah, yakni sunnah dalam pengertian hadits bukan saja hanya perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, tapi disana ada bagian yang keempat dengan apa yang disebut oleh para ulama dengan nama “Sunnah Tarkiyyah” (sesuatu yang sengaja ditinggalkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam).

Continue Reading BID’AH KARENA TIDAK DIKERJAKAN NABI…

Advertisements

PARA ULAMA MEMUTLAKKAN BID’AH PADA IBADAH YANG BERLANDASKAN HADITS DHAIF

August 4, 2018 at 3:45 am | Posted in Aqidah | Leave a comment

PARA ULAMA MEMUTLAKKAN BID’AH PADA IBADAH YANG BERLANDASKAN HADITS DHAIF

Syaikhul Islam ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :
“Banyak mujtahid salaf dan kholaf, mereka mengatakan atau berbuat yang sebenarnya itu adalah bid’ah, namun mereka tidak mengetahui bahwa itu bid’ah, bisa jadi karena haditsnya dhoif yang mereka sangka shahih…” (Majmu Fatawa (XIX/191)).

Continue Reading PARA ULAMA MEMUTLAKKAN BID’AH PADA IBADAH YANG BERLANDASKAN HADITS DHAIF…

IBADAH YANG BERSUMBER DARI HADITS PALSU ADALAH BID’AH

August 3, 2018 at 1:37 am | Posted in Aqidah | Leave a comment

IBADAH YANG BERSUMBER DARI HADITS PALSU ADALAH BID’AH

Pada pembahasan yang lalu, kami telah menyebutkan 3 ushul dalam mengenali sebuah amalan itu adalah bid’ah. Pada pembahasan kali ini dan selanjutkan, kami akan menyampaikan resume dari keterangan DR. Muhammad al-Jaizaaniy hafizhahullah terkait kaedah-kaedah mengenal bid’ah yang merupakan penjabaran dari masing-masing salah satu ushul bid’ah diatas.

Continue Reading IBADAH YANG BERSUMBER DARI HADITS PALSU ADALAH BID’AH…

ULAMA MALIKIYYAH MENOLAK SEKTE ASYA’IRAH

July 29, 2018 at 1:39 pm | Posted in Aqidah | Leave a comment

ULAMA MALIKIYYAH MENOLAK SEKTE ASYA’IRAH

Al-Imam ibnu Abdil Bar (w. 464 H) menukil pernyataan yang tegas dari Imam Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Khuwaiz Mindaad (w. 390 H) rahimahullah yang mewakili para pengikut mazhab Imam Malik terkait berlepas dirinya mereka dari sekte asya’irah dan yang sejenisnya. Dalam “Jaami’u Bayaan al-‘Ilm wa Fadhlihi” (II/942, cet. Daar ibnul Jauzi, KSA), Imam ibnu Khuwaiz rahimahullah berkata :
أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها
“Ahlul hawa menurut Imam Malik dan rekan-rekannya adalah ahlul kalam. Setiap ahli kalam adalah ahli hawa dan ahli bid’ah, baik ia pengikut sekte asy’ariyah atau bukan. Tidak diterima persaksiannya dalam islam, mereka diboikot dan dihukum atas bid’ahnya, jika masih terus menerus diatas bid’ahnya maka diminta bertaubat darinya”.

Continue Reading ULAMA MALIKIYYAH MENOLAK SEKTE ASYA’IRAH…

TERMASUK KESYIRIKAN MEMINTA DIDOAKAN KEPADA ORANG YANG SUDAH WAFAT

July 29, 2018 at 12:04 am | Posted in Aqidah | Leave a comment

TERMASUK KESYIRIKAN MEMINTA DIDOAKAN KEPADA ORANG YANG SUDAH WAFAT

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ
اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَـكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۗ
“Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu”. (QS. Fatir 35: Ayat 13-14)

Continue Reading TERMASUK KESYIRIKAN MEMINTA DIDOAKAN KEPADA ORANG YANG SUDAH WAFAT…

BAGAIMANA KITA MENGENAL BID’AH?

July 27, 2018 at 1:19 am | Posted in Aqidah | Leave a comment

BAGAIMANA KITA MENGENAL BID’AH?

Ini adalah pertanyaan yang menjadi sub judul pembahasan di kitab yang ditulis oleh asy-syaikh Ali Hasan al-halabi Hafizhahullah “ilmu Ushul Bida'” (hal. 75-90), beliau menukil pernyataan gurunya, al-‘Alamah Muhammad Nashiruddin al-albani rahimahullah terkait beberapa parameter untuk mengetahui suatu hal sebagai bid’ah :

Continue Reading BAGAIMANA KITA MENGENAL BID’AH?…

KEYAKINAN BATHINIYYAH DALAM MASALAH ASMA WA SHIFAT

July 26, 2018 at 12:20 am | Posted in Aqidah | Leave a comment

KEYAKINAN BATHINIYYAH DALAM MASALAH ASMA WA SHIFAT

Bathiniyyah adalah sekte yang sesat dan menyesatkan yang sangat merusak dan sejarah telah mencatat salah satu kekejaman mereka melalui salah satu bagian dari sekte ini yang dinamakan dengan al-qaramithah, dimana pada musim haji tahun 317 H mereka melakukan aksi terorisme dengan membunuhi para jemaah haji ketika itu dan puncaknya mereka mencuri hajar aswad. (https://almanhaj.or.id/2014-al-bathiniyah-kelompok-sesat-dan-menyesatkan.html dan https://almanhaj.or.id/2580-penjarahan-hajar-aswad.html).

Continue Reading KEYAKINAN BATHINIYYAH DALAM MASALAH ASMA WA SHIFAT…

APAKAH IMAM ABUL HASAN AL-ASY’ARIY PERNAH MENEMPUH KEYAKINAN KULABIYYAH?

July 25, 2018 at 5:46 pm | Posted in Aqidah | Leave a comment

APAKAH IMAM ABUL HASAN AL-ASY’ARIY PERNAH MENEMPUH KEYAKINAN KULABIYYAH?

Kulabiyyah adalah dinisbatkan kepada Abdullah bin Sa’id bin Kulaab al-Bahsri (w. 241 H), dia sezaman dengan Imam Ahmad Rahimahullah. Ibnu Kulaab adalah tokoh ahli kalam sebagaimana disifatkan oleh Imam Abdul Qoohir al-Baghdadiy dalam kitabnya “Ushuluddin”.

Continue Reading APAKAH IMAM ABUL HASAN AL-ASY’ARIY PERNAH MENEMPUH KEYAKINAN KULABIYYAH?…

APAKAH RUH ORANG YANG HIDUP PADA SAAT BERMIMPI DAPAT BERTEMU DENGAN RUH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

July 21, 2018 at 2:57 pm | Posted in Aqidah | Leave a comment

APAKAH RUH ORANG YANG HIDUP PADA SAAT BERMIMPI DAPAT BERTEMU DENGAN RUH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
Bagian pertama

Permasalahan ruh adalah permasalahan ghaib, yang tersembunyi bagi kita hakikatnya, kecuali jika kita mendapatkan sebagian keterangannya melalui jalan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta’alaa berfirman :
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (QS. Al Israa` : 85).

Continue Reading APAKAH RUH ORANG YANG HIDUP PADA SAAT BERMIMPI DAPAT BERTEMU DENGAN RUH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL…

TIDAK ADA KEBERPIHAKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG ZHALIM

July 21, 2018 at 10:37 am | Posted in Aqidah | Leave a comment

TIDAK ADA KEBERPIHAKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG ZHALIM

Allah Ta’ala berfirman dalam surat Hud ayat 113 :
ﻭَﻻَ ﺗَﺮْﻛَﻨُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍ ﻓَﺘَﻤَﺴَّﻜُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ
Artinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka….”.

Continue Reading TIDAK ADA KEBERPIHAKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG ZHALIM…

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: