TAFSIR AT-TIGHOLIY : QS. AL BAQOROH AYAT 16-20

June 20, 2015 at 10:14 pm | Posted in Tafsir, Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment

Tafsir Al Baqoroh 16-20

Advertisements

TAFSIR AT-TIGHOLIY : AL BAQOROH AYAT 11 – 15

June 15, 2015 at 10:58 pm | Posted in Tafsir, Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment

Tafsir Surat Al Baqoroh ayat 11 – 15 :

Tafsir Al Baqoroh ayat 11-15

TAFSIR AT-TIGHOLIY : AL BAQOROH 6-10

June 15, 2015 at 10:06 pm | Posted in Tafsir, Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment

Berikut tafsir surat Al Baqoroh ayat 6-10 :

Tafsir Al Baqoroh 6-10

TAFSIR AT-TIGHOLIY : AL BAQOROH 1-5

June 14, 2015 at 11:58 pm | Posted in Tafsir, Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment

berikut adalah tafsir ringkas, yang kami beri judul tafsir at-Tigholiy -yang Insya Allah berseri-:

Tafsir Al Baqoroh 1-5

TAFSIR QS. AL BAQOROH AYAT 4

May 15, 2015 at 6:28 pm | Posted in Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment
Tags: , ,

 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Tafsir “dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat” (Al Baqoroh : 4)

 

  • Mufrodat Ayat

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ” (dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu) adalah ma’tuuf kepada ayat sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnul Jauzi dalam Tafsirnya menyebutkan asbaabun nuzul ayat ini, kata beliau :

قوله تعالى : { والذين يؤمنون بما أُنزل إِليك } اختلفوا فيمن نزلت على قولين .

أَحدهما : أَنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، واختاره مقاتل .

والثاني : أَنها نزلت في العرب الذي آمنوا بالنبي وبما أُنزل من قبله . رواه أبو صالح عن ابن عباس ، قال المفسرون : الذي أنزل إليه ، القرآن . وقال شيخنا علي بين عبيد الله : القرآن وغيره مما أُوحي إِليه .

Firman-Nya : {dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu}, para ulama berselisih pendapat terkait kepada siapa ayat ini diturunkan menjadi 2 pendapat :

  1. Ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Salaam dan kawan-kawannya rodhiyallahu anhum, diriwayatkan oleh adh-Dhohaak dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu. Pendapat ini dirajihkan oleh Muqootil.
  2. Diturunkan kepada orang-orang arab yang mereka beriman kepada Nabi sholallahu alaihi wa salam dan apa yang diturunkan sebelumnya, diriwayatkan oleh Abu Shoolih dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu.

Para ahli tafsir berkata : ‘yang diturunkan kepadanya’, yakni Al Qur’an. guru kami Ali bin Ubaidillah berkata : ‘maksudnya Al Qur’an dan semisalnya dari wahyu yang diberikan kepada Beliau (as-Sunnah)’.

Namun saya belum mendapatkan sanad terkait asbaabun Continue Reading TAFSIR QS. AL BAQOROH AYAT 4…

TAFSIR SURAT AL BAQOROH AYAT 2

May 3, 2015 at 11:48 pm | Posted in Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment
Tags: , ,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

Tafsir “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (Al Baqoroh : 2)

 

I. Mufrodat Ayat

ذَلِكَ” (ini/itu) adalah isim isyaroh (kata petunjuk), sedangkan huruf lam dalam kata ini menunjukkan isyarat yang jauh dan huruf kaaf untuk khithob yakni yang diajak bicara, demikian penjelasan Imam Abu Su’ud dalam tafsirnya. Adapun maknanya, kata Imam Ibnul Jauzi ada 2 pendapat yaitu :

  1. Maknanya “هذا ” (ini), pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, Mujahid, Ikrimah, al-Kisaa’i, Abi Ubaidah dan al-Akhfasy.
  2. Maknanya adalah Isyarat kepada kata ganti ketiga. Kemudian ulama yang mengatakan ini, berbeda pendapat dalam menafsirkan apa atau siapa yang dimaksud dengan kata ganti ketiga tersebut? Imam Ibnul Jauzi menyebut ada 3 pendapat yakni :

A. Yang dimaksud adalah Al Qur’an yang diturunkan kepada Nabi sholallahu alaihi wa salam.

B. Apa yang dijanjikan untuk diwahyukan kepada Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, sebagaimana Firman Allah Subhanaahu wa Ta’aalaa :

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat (QS. Al-Muzammil : 5).

C. Apa yang dijanjikan kepada ahli kitab sebelumnya, karena mereka berjanji akan menolong agama Allah jika turun kepada mereka kitab dan diutus kepada mereka seorang Nabi. Continue Reading TAFSIR SURAT AL BAQOROH AYAT 2…

TAFSIR SURAT AL BAQOROH AYAT 1

May 3, 2015 at 11:38 pm | Posted in Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment
Tags: , ,

الم

Tafsir “Alif laam miin” (Al Baqoroh : 1)

 

I. Mufrodat Ayat

الم” adalah huruf-huruf yang terputus yang terdapat dibeberapa tempat dalam Al Qur’an diawal surat-surat berikut : surat al-Baqoroh, surat Ali Imroon, al-‘Ankabut, ar-Ruum, Luqman dan as-Sajdah.

Imam as-Sa’diy dalam tafsirnya berkata :

وأما الحروف المقطعة في أوائل السور، فالأسلم فيها، السكوت عن التعرض لمعناها [من غير مستند شرعي]، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.

Adapun huruf-huruf yang terputus diawal beberapa surat, maka yang lebih selamat padanya adalah diam dari menafsirkan maknanya tanpa landasan syar’i, bersama keyakinan bahwa Allah Subhanaahu wa Ta’aalaa tidak menurunkannya secara sia-sia, namun untuk suatu hikmah yang kami tidak mengetahuinya.

 

II. Kesimpulan Makna Ayat Secara Global Continue Reading TAFSIR SURAT AL BAQOROH AYAT 1…

MUKADIMAH TAFSIR SURAT AL BAQOROH

May 3, 2015 at 11:33 pm | Posted in Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment
Tags: ,

سورة البقرة

Surat Al Baqoroh

 I. Penamaan Al Baqoroh

Menurut Tim penerjemah DEPAG RI, surat ini dinamakan dengan al-Baqoroh karena :

Surat ini dinamai Al Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai dengan 74), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya.

Selain al-Baqoroh menurut DEPAG, surat ini juga dinamakan dengan Fusthaatul Qur’an (puncak al Qur’an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga dengan alif-laam-miim, karena surat ini dimulai dengan aliif-laam-miim.

Surat al-Baqoroh merupakan Madaniyyah, diturunkan pada awal-awal Rasulullah sholallahu alaihi wa salam hijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya adalah Madaniyyah, kecuali bagi yang berpendapat bahwa pembagian Madaniyyah dan Makkiyyah adalah berdasarkan tempat turunnya, karena ayat yang ke-281, kata tim DEPAG diturunkan di Mina pada saat Rasulullah sholallahu alaihi wa salam melaksanakan haji Wada’.  Al-Baqoroh adalah surat yang terpanjang dalam Al Qur’an dan didalamnya juga terdapat ayat yang terpanjang dalam Al Qur’an yaitu ayat yang ke-282.

Continue Reading MUKADIMAH TAFSIR SURAT AL BAQOROH…

TAFSIR QS. AL BAQOROH AYAT 3

May 3, 2015 at 2:59 pm | Posted in Tafsir Al Baqoroh | Leave a comment
Tags: , , ,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

 Tafsir “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka” (Al Baqoroh : 3)

 I. Mufrodat Ayat

الَّذِينَ ” (yaitu) adalah isim maushuul (kata sambung) untuk al-Muttaqiin (orang-orang yang bertakwa).

يُؤْمِنُونَ” (mereka yang beriman), Imam secara bahasa telah dijelaskan dengan baik oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah al-Washitiyyah (1/27) :

الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس: إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد، وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح بل الإيمان في اللغة: الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول: آمنت فلاناً.

إذا فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا الإيمان، أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود، فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا، فليس إيماناً

Imam secara bahasa telah disebutkan oleh banyak ulama, bahwa itu adalah at-Tashdiiq (pembenaran), maka shodaqta (engkau telah membenarkan) dan Amanta (engkau telah beriman) maknanya secara bahasa adalah sama. Telah berlalu penjelasan kami bahwa makna ini tidak benar, namun (yang benar) Iman secara bahasa adalah “mengakui sesuatu yang telah dibenarkannya”, buktinya engkau mengatakan : ‘aku beriman terhadap hal itu’, yakni aku mengakui terhadap hal itu. Kemudian engkau mengatakan : ‘aku membenarkan fulan’, tidak lah engkau katakan : ‘aku beriman kepada fulan’.

Maka, Imam mencakup makna tambahan dari sekedar pembenaran saja, yaitu mengakui dan mengetahui yang berkonsekuensi diterimanya pengabaran dan penetapan hukum-hukumnya, inilah Imam. Adapun sekedar engkau beriman bahwa Allah itu ada, maka ini bukan iman, sampai iman ini berkonsekuensi menerima berita dan penetapan hukumnya, jika tidak seperti itu maka itu bukan iman. Continue Reading TAFSIR QS. AL BAQOROH AYAT 3…

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: