HUKUM MEMBUKA KHUTBAH DENGAN TAKBIR KETIKA KHUTBAH HARI RAYA

June 13, 2018 at 11:06 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

HUKUM MEMBUKA KHUTBAH DENGAN TAKBIR KETIKA KHUTBAH HARI RAYA

Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’ rahimahullah dalam kitabnya “al-Umm” (I/370-371, cet. Syirkat al-quds) meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah rahimahullah tentang permasalahan diatas, kata Imam Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah rahimahullah :

Continue Reading HUKUM MEMBUKA KHUTBAH DENGAN TAKBIR KETIKA KHUTBAH HARI RAYA…

Advertisements

ADAA`, I’AADAH, DAN QODHOO`

June 11, 2018 at 2:10 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

ADAA`, I’AADAH, DAN QODHOO`

Ada 3 istilah dalam disiplin ilmu ushul fiqih yang umumnya disebutkan oleh Ushuliyyun dalam kitab-kitab mereka terkait waktu pelaksanaan sebuah perintah ibadah dalam syariat kita.

Continue Reading ADAA`, I’AADAH, DAN QODHOO`…

PENGAKUAN SEORANG HAMBA TERHADAP KEESAAN RUBUBIYAH-NYA ALLAH, BELUM CUKUP MENGANTARKANNYA KEPADA ISLAM

June 10, 2018 at 9:29 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

PENGAKUAN SEORANG HAMBA TERHADAP KEESAAN RUBUBIYAH-NYA ALLAH, BELUM CUKUP MENGANTARKANNYA KEPADA ISLAM

Syaikhul Islam al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab berjasa sangat besar sekali dalam menyadarkan kaum Muslimin tentang konsep ketuhanan yang sejatinya seseorang terfitrahkan diatasnya.

Continue Reading PENGAKUAN SEORANG HAMBA TERHADAP KEESAAN RUBUBIYAH-NYA ALLAH, BELUM CUKUP MENGANTARKANNYA KEPADA ISLAM…

JANGAN PELIT-PELIT SHARING ILMU

June 9, 2018 at 10:16 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

JANGAN PELIT-PELIT SHARING ILMU

Allah Subhanahu wa ta’ala mengajarkan Nabi-Nya untuk “rumongso” di ayat-ayat-Nya yang mulia yang tercatat di lauhul mahfudz dengan diawali sumpah waktu Dhuha. Yakni di surat adh-Dhuhaa, surat yang menempati urutan ke-93 didalam mushaf yang ada di tangan kita masing-masing.

Continue Reading JANGAN PELIT-PELIT SHARING ILMU…

SHOW OFF BAGI-BAGI ZAKAT

June 9, 2018 at 9:02 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

SHOW OFF BAGI-BAGI ZAKAT

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata :
إظْهَارُ الصَّدَقَةِ – الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ – مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ رِيَاءً: حَسَنٌ، وَإِخْفَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَفْضَلُ
“Menampakkan sedekah -baik yang wajib maupun yang sunnah- tanpa ada niat untuk riya adalah Bagus, namun menyembunyikannya lebih utama”.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:
اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 271)
* Via Al-Qur’an Indonesia http://quran-id.com

(Al-Muhalla bil Atsar (IV/280))

Diterjemahkan oleh Abu Sa’id Neno Triyono

CARA MENGHITUNG ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MASIH ADA TANGGUNGAN HUTANG DI BANK RIBAWI

June 9, 2018 at 6:32 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

CARA MENGHITUNG ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MASIH ADA TANGGUNGAN HUTANG DI BANK RIBAWI

Dibangun diatas pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, maka ketentuan zakatnya adalah sebagai berikut berdasarkan keterangan dari Baznas :
√ Dikenakan atas modal yang diputar (kas dan setara kas, piutang, persediaan, dikurangi hutang). Aset tetap yang tidak untuk diperdagangkan tidak termasuk harta perdagangan.

Continue Reading CARA MENGHITUNG ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MASIH ADA TANGGUNGAN HUTANG DI BANK RIBAWI…

HUKUM MENGAZANI MAYIT KETIKA DIKUBURKAN

June 6, 2018 at 5:32 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

HUKUM MENGAZANI MAYIT KETIKA DIKUBURKAN

Adapun yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita mengazani mayit ketika akan dimasukkan kedalam liang lahat, maka ini adalah perbuatan bid’ah, sebagaiamana dikatakan oleh ulama besar madzhab Syafi’i pada zamannya, yakni Imam Ibnu Hajar al-Haitsami, sebagaimana dinukil juga oleh Syaikh DR. Abdullah al-Faqiih, Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fatwanya :

Continue Reading HUKUM MENGAZANI MAYIT KETIKA DIKUBURKAN…

TALFIQ DALAM MASALAH PEMBAYARAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG

June 5, 2018 at 3:20 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

TALFIQ DALAM MASALAH PEMBAYARAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG

sebagian ulama, bahkan dikatakan mayoritas ulama melarang adanya talfiq (pencampuradukan) dalam mengambil suatu pendapat, yakni jangan sampai dalam suatu masalah fiqih tertentu, ia menggabungkan masing-masing bagian dari pendapat Imam mazhab yang tidak sah menurut masing-masing mazhab tersebut.

Continue Reading TALFIQ DALAM MASALAH PEMBAYARAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG…

MUSTAHIK ZAKAT FITRAH

June 3, 2018 at 1:37 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

MUSTAHIK ZAKAT FITRAH

Mayoritas ulama menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.

Continue Reading MUSTAHIK ZAKAT FITRAH…

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT KEPADA KAKEK ATAU CUCU

June 3, 2018 at 1:23 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT KEPADA KAKEK ATAU CUCU

Terdapat sebuah kaedah dikalangan ulama :
ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ
“Setiap orang yang wajib baginya untuk dinafkahi, maka tidak boleh untuk memberikan zakat hartanya kepada mereka”.

Continue Reading HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT KEPADA KAKEK ATAU CUCU…

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: