SHOW OFF BAGI-BAGI ZAKAT

June 9, 2018 at 9:02 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

SHOW OFF BAGI-BAGI ZAKAT

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata :
إظْهَارُ الصَّدَقَةِ – الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ – مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ رِيَاءً: حَسَنٌ، وَإِخْفَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَفْضَلُ
“Menampakkan sedekah -baik yang wajib maupun yang sunnah- tanpa ada niat untuk riya adalah Bagus, namun menyembunyikannya lebih utama”.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:
اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 271)
* Via Al-Qur’an Indonesia http://quran-id.com

(Al-Muhalla bil Atsar (IV/280))

Diterjemahkan oleh Abu Sa’id Neno Triyono

Advertisements

CARA MENGHITUNG ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MASIH ADA TANGGUNGAN HUTANG DI BANK RIBAWI

June 9, 2018 at 6:32 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

CARA MENGHITUNG ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MASIH ADA TANGGUNGAN HUTANG DI BANK RIBAWI

Dibangun diatas pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, maka ketentuan zakatnya adalah sebagai berikut berdasarkan keterangan dari Baznas :
√ Dikenakan atas modal yang diputar (kas dan setara kas, piutang, persediaan, dikurangi hutang). Aset tetap yang tidak untuk diperdagangkan tidak termasuk harta perdagangan.

Continue Reading CARA MENGHITUNG ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MASIH ADA TANGGUNGAN HUTANG DI BANK RIBAWI…

JIKA SHOLAT IED BERLANGSUNG PADA HARI JUM’AT, APAKAH MASIH WAJIB SHOLAT JUM’AT?

June 7, 2018 at 4:54 pm | Posted in fiqih | Leave a comment

JIKA SHOLAT IED BERLANGSUNG PADA HARI JUM’AT, APAKAH MASIH WAJIB SHOLAT JUM’AT?

 

Terdapat beberapa hadits secara marfu’ kepada Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wa Salaam yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya terkait masalah dalam judul artikel ini. diantara hadits-hadits tersebut adalah :

  1. Hadits Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wa Salaam pernah bersabda :

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

“sungguh telah terkumpul pada hari kalian ini dua hari raya, maka barangsiapa yang mau, (sholat Iednya tadi) telah mencukupinya dari melaksanakan sholat Jum’at, namun kami tetap melaksanakan sholat Jum’at” (HR. Abu Dawud no. 1073, dishahihkan al-Albani).

Continue Reading JIKA SHOLAT IED BERLANGSUNG PADA HARI JUM’AT, APAKAH MASIH WAJIB SHOLAT JUM’AT?…

BERPUASA TAPI MASIH BERKATA-KATA BATIL

June 6, 2018 at 3:56 pm | Posted in fiqih | Leave a comment

BERPUASA TAPI MASIH BERKATA-KATA BATIL

 

Al-Imam al-Bukhori Rahimahullah berkata :

بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

“Bab orang-orang yang tidak meninggalkan qoul az-Zuur dan mengerjakannya pada saat berpusa”.

 

“qoul az-Zuur”, secara bahasa adalah ucapan dusta dan batil. Dalam Al –Qur`an kita dilarang untuk menyaksikan acara-acara yang terkandung az-Zuur didalamnya, sebagaimana Firman-Nya :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

“dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-Zuur” (QS. Al-Furqaan : 72). Continue Reading BERPUASA TAPI MASIH BERKATA-KATA BATIL…

HUKUM MENGAZANI MAYIT KETIKA DIKUBURKAN

June 6, 2018 at 5:32 am | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

HUKUM MENGAZANI MAYIT KETIKA DIKUBURKAN

Adapun yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita mengazani mayit ketika akan dimasukkan kedalam liang lahat, maka ini adalah perbuatan bid’ah, sebagaiamana dikatakan oleh ulama besar madzhab Syafi’i pada zamannya, yakni Imam Ibnu Hajar al-Haitsami, sebagaimana dinukil juga oleh Syaikh DR. Abdullah al-Faqiih, Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fatwanya :

Continue Reading HUKUM MENGAZANI MAYIT KETIKA DIKUBURKAN…

TALFIQ DALAM MASALAH PEMBAYARAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG

June 5, 2018 at 3:20 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

TALFIQ DALAM MASALAH PEMBAYARAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG

sebagian ulama, bahkan dikatakan mayoritas ulama melarang adanya talfiq (pencampuradukan) dalam mengambil suatu pendapat, yakni jangan sampai dalam suatu masalah fiqih tertentu, ia menggabungkan masing-masing bagian dari pendapat Imam mazhab yang tidak sah menurut masing-masing mazhab tersebut.

Continue Reading TALFIQ DALAM MASALAH PEMBAYARAN ZAKAT FITRI DENGAN UANG…

MUSTAHIK ZAKAT FITRAH

June 3, 2018 at 1:37 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

MUSTAHIK ZAKAT FITRAH

Mayoritas ulama menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.

Continue Reading MUSTAHIK ZAKAT FITRAH…

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT KEPADA KAKEK ATAU CUCU

June 3, 2018 at 1:23 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT KEPADA KAKEK ATAU CUCU

Terdapat sebuah kaedah dikalangan ulama :
ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ
“Setiap orang yang wajib baginya untuk dinafkahi, maka tidak boleh untuk memberikan zakat hartanya kepada mereka”.

Continue Reading HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT KEPADA KAKEK ATAU CUCU…

JIKA SUATU LAFADZ SUDAH DIBERIKAN MAKNA TERTENTU OLEH SYARIAT, MAKA DITAFSIRKAN BERDASARKAN MAKNA SYARIAT

June 2, 2018 at 11:08 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

JIKA SUATU LAFADZ SUDAH DIBERIKAN MAKNA TERTENTU OLEH SYARIAT, MAKA DITAFSIRKAN BERDASARKAN MAKNA SYARIAT

Ini adalah kaedah yang disepakati oleh mayoritas ulama fiqih dan ushul fiqih. asy-syaikh Muhammad Bikhiit al-Muthii’iy rahimahullah dalam kitabnya “Sullam al-Wushuul” (II/152) yang merupakan hasyi’ah atas kitab “Nihaayat as-Suul” berkata :

Continue Reading JIKA SUATU LAFADZ SUDAH DIBERIKAN MAKNA TERTENTU OLEH SYARIAT, MAKA DITAFSIRKAN BERDASARKAN MAKNA SYARIAT…

QODHO BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI YANG BERBUKA PUASA

June 2, 2018 at 8:44 pm | Posted in Tulisan Lainnya | Leave a comment

QODHO BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI YANG BERBUKA PUASA

Pendapat yang kedua adalah wanita yang Hamil dan Menyusui wajib baginya mengqodho saja, ini adalah pendapatnya Hanafiyah, Imam Abu Ubaid dan Imam Abu Tsaur. Dalil mereka adalah sebuah hadits dari sabda Nabi :
ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﻭَﺿَﻊَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺎﻓِﺮِ ﺷَﻄْﺮَ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ، ﻭَﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﺴَﺎﻓِﺮِ ﻭَﺍﻟْﺤَﺎﻣِﻞِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺿِﻊِ ﺍﻟﺼَّﻮْﻡَ
“Sesungguhnya Allah meletakan (baca memberikan keringanan) kepada Musafir dengan setengah sholat dan berbuka pada waktu puasa, begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui” (HR. Nasa’I, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dishahihkan oleh Imam Al Albani).

Continue Reading QODHO BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI YANG BERBUKA PUASA…

« Previous PageNext Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: